miércoles, 3 de octubre de 2012

Puc canviar d’Administrador a la meva comunitat de propietaris?

El càrrec d’Administrador es un càrrec de màxima responsabilitat ja que es la figura que ha de vetllar per la nostra finca, per tant ha de ser un càrrec de confiança.


Quan es produeix una pèrdua de confiança el millor es cercar una alternativa i fer un canvi d’Administrador.

El primer que haurem de comprovar es si existeix algun tipus de contracte de permanència signat amb l’actual Administrador, no es la pràctica habitual però alguns administradors fan signar un contracte de prestació de serveis blindat per anys.

Per fer el canvi el President ó una quarta part dels propietaris que representin almenys el 25% de quotes ha de convocar una Junta Extraordinària, amb un ordre del dia que especifiqui que es debatrà sobre el canvi d’Administrador.

L'aprovació ha de ser per majoria dels propietaris que a la vegada representin la majoria de les quotes de participació.

Un cop pressa la decisió se li ha de comunicar a l’Administrador amb una antelació d’un mes.

Sobre el traspàs de la documentació i la informació es millor que s’encarregui el nou Administrador

No hay comentarios:

Publicar un comentario